11 มีนาคม 2562 'ยโสธร'สุดระทมแล้งหนัก ลำน้ำชีแห้งขอดเดินข้ามได้

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/regional/697777

สถานการณ์น้ำในเขื่อนน่าเป็นห่วง แม้กรมประทานชลยันภาคกลางยังมีน้ำเพียงพอ ขณะที่ภาคอีสานแล้งหนักแล้ว ล่าสุด “ยโสธร” ระทมหนัก ลำน้ำชีแห้งขอดจนเนินทรายโผล่ ชาวบ้านเดินข้ามสบาย ยอมรับแล้งหนักสุดในรอบ 24 ปี ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำในทุกภาคส่วนตลอดช่วงฤดูแล้งปีนี้แน่ แต่ยังคงรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดในทุกภาคส่วน หากเกิดกรณีที่มีฝนทิ้งช่วงก็มีการสำรองน้ำไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีการจัดสรรน้ำสนับสนุนไปแล้ว 8 รอบเวร จาก 25 รอบเวร ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน 25 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 22 คงเหลือที่ต้องส่งน้ำอีก17 รอบเวร ปริมาณน้ำ 85.78 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 78 คาดว่าปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการใช้ทั้งภาคเกษตร ภาคอุปโภคบริโภค บริการ รวมทั้งประเพณีสงกรานต์ ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ำ ผอ.โครงการชลประทานยโสธร กล่าวว่าตามที่ลำน้ำชีพื้นที่ช่วงระหว่างบ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เกิดแห้งเป็นเนินทรายจนประชาชนสามารถเดินข้ามไปมาได้ ถือว่าเป็นความแห้งแล้งสุดในรอบ 24 ปี โดยล่าสุดผวจ.ยโสธร ดำเนินการเร่งแก้ไขด้วยการประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักชลประทานที่7 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรโดยจะนำมาทำการขุดลอกลำน้ำชีเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลไปได้เพราะในขณะนี้ทางฝายยโสธร-พนมไพรเปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง 2 บาน เพื่อให้น้ำไหลลงมาในพื้นที่แห้งแล้งแล้ว แต่ติดเนินทรายดังกล่าวจึงจำเป็นต้องรีบทำการแก้ไข “สำหรับการขุดลำน้ำชีนี้ได้ใช้รถแบคโฮขุดลึกลงไป 1.50 เมตร และกว้าง 4 เมตรเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จน้ำที่ปล่อยจากฝายยโสธร-พนมไพรจะสามารถไหลไปถึงพื้นที่เขตอำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้”